Docent S O Wikström

Kliniken och företaget leds av docent S O Wikström, som varit verksam inom privat estetisk plastikkirurgi sedan mer än 20 år.

Till docent Wikströms meriter hör bland annat:

  • Dubbelspecialist inom plastikkirurgi och öron-, näs- och halskirurgi. Medicine doktor.
  • Ett års vidareutbildning, inom framför allt näskirurgi, hos prof. Rodolphe Meyer vid Centre de Chirurgie Plastique i Lausanne, Schweiz.
  • Kontinuerlig internationell verksamhet inom både öronrekonstruktion och näskirurgi. Återkommande inbjuden som visiting professor såväl som föreläsare och lärare inom högspecialiserad plastikkirurgi.
  • Tidigare klinikchef och överläkare vid plastikkirurgiska kliniken vid SUS Malmö med huvudansvar för näsplastik och öronrekonstruktion.
  • Startat och ansvarig för NäsplastikCentrum med inriktning på näsplastik
  • Klinikchef för NordicEar med huvudsaklig verksamhet inom öronrekonstruktion på Sophiahemmet (www.sophiahemmet.se) i Stockholm.
  • Founding president för International Society for Auricular Reconstruction (www.isar.cc).
  • Dr Wikströms stora fritidsintresse är oljemålning. Han har deltagit i ett flertal utställningar med sina alster sedan mitten av 80-talet.